Nacházíte se tady: Společnost / O Yaskawě / Proč roboti?
 

Proč právě robotika?

Ať už potřebujete zvýšit výkon, zlepšit kvalitu produkce nebo zmenšit objem odpadů, řešením je automatizace pomocí robotů!

Různí zákazníci mají různé potřeby. Zde je 10 důvodů, proč investovat do robotů MOTOMAN. Ať už potřebujete cokoli, roboty MOTOMAN vám mohou pomoci zvýšit ziskovost vašeho podniku a lépe naplánovat jeho budoucnost.

1. Zlepšení ziskovosti
Roboty pracují rychle a jsou často uspořádány do systému tvořeného více stanicemi, takže mohou pracovat nepřetržitě, v případě potřeby až 24 hodin denně. Dokonce přímé porovnání s manuální prací nutnou pro stejný objem výroby odhaluje příznivou míru návratnosti.

2. Zvýšení konkurenceschopnosti
Zákazníci, kteří používají roboty, mohou použít nižší nákladovou strukturu ve svých nabídkách podávaných s cílem získat nové zakázky, což jim poskytuje konkurenční výhodu beze ztráty zisků. Kromě toho získávají bezpečnější vyhlídky do budoucna.

3. Zlepšení flexibility
Jeden robotický systém lze použít k provádění různých operací, například řezání, sváření a provádění povrchových úprav. Protože robot je programovatelný stroj, lze jej použít k vytvoření mnoha různých programů pro zpracování mnoha různých produktů. Ať už se zabýváte paletizací, svařováním nebo obsluhou strojů, flexibilita robotu překonává jakékoli jednoúčelové produkční řešení při často nižší úrovni investic.

4. Zlepšení kvality
Roboty vynikají ve sledování trajektorií a přesnosti opakování. V kombinaci s optimálními parametry procesu, například svařování obloukem, lepení či odjehlování, robot poskytuje bezkonkurenční a stejnoměrnou kvalitu, což ještě více zvyšuje hodnotu vašeho podniku.

5. Zmenšení podlahové plochy
Robotické buňky lze konstruovat tak, aby zabíraly minimální podlahovou plochu a aby ve srovnání s manuálním procesem vyžadovaly méně podlahové plochy pro stejný výkon.

6. Snížení závislosti na manuální práci
Je-li vaše podnikání sezónní nebo závisí na přidělování náhlých velkých projektů, může být obtížné získat vhodné pracovní síly. Může být příliš drahé udržovat personál během čekání na uzavření další smlouvy. Pokud zaměstnáváte kvalifikované pracovníky pro realizaci procesů vyžadujících vysokou kvalitu, lze použít robot, který nejen dosahuje dané úrovně schopností, ale často ji i překonává, zatímco snižuje náklady vyvolané fluktuací pracovníků.

7. Omezení zdravotních a bezpečnostních rizik
Roboty mohou zdvíhat těžké předměty nebo být nasazeny v nebezpečných procesech. Nikdo se již nemusí obávat zvláštních potřeb nebo postupů, s nimiž se díky robotům ve svém podniku mnohem snadněji vypořádáte.

8. Snížení rozpracovanosti
Zákazníci, kteří používají roboty, mohou vyrábět podle objednávek, místo toho aby vytvářeli zásoby. Tímto způsobem lze výrazně snížit náklady na skladování produktů a manipulaci s nimi.

9. Omezení množství šrotu a odpadu
Robot je ze své podstaty konzistentně fungující stroj, který poskytuje stále stejné výsledky, den za dnem a rok za rokem. Výstup z robotu je konzistentní a může pomoci výrazně snížit náklady spojené s odpadem, šrotem nebo předělávkami.

10. Snížení kapitálových nákladů
Robotické systémy jsou cenově dostupné a snižují kapitálové a režijní náklady. Moderní robotická technologie je rovněž šetrná k životnímu prostředí a snižuje náklady na energii.