Nacházíte se tady: Aplikace / Řezání / Přehled
 

Řezání

Roboty představují skvělou volbu v případě celé řady řezacích prací pomocí laseru, plasmy a vodní trysky, neboť mohou vyřezávat složité tvary na potrubí, plechy nebo obrobky jiného tvaru a zvýšit flexibilitu pracovního procesu.

Řezání

Roboty MOTOMAN jsou výhodnou volbou pro řadu aplikací řezání pomocí laseru, plazmou, vodním paprskem, nebo mechanickým řezáním.

Přesnost je klíčem k úspěchu
Ovládací systém DX100 se sofistikovaným řídicím software v kombinaci s roboty MOTOMAN zajišťuje výbornou přesnost a schopnosti sledování trajektorie, které trvale zaručují přesné výsledky. Roboty mohou být použity i tam, kde pouze CNC stoje dosahovaly požadovaných přesností, ovšem se značně nižšími pořizovacími náklady.

Další výhoda před řezacími stroji
Roboty mohou pracovat ve třech rozměrech a nabízejí tak větší flexibilitu než řada řezacích strojů nebo CNC stanic. Robot může být navíc použit i pro jiné procesy ve stejné výrobní hale, čímž přidává hodnotu ke své pořizovací investici. Tohoto může být využito například v jedné pracovní buňce, kde robot nejdříve řeže součásti a následně provádí i svařovací operace a pokud je to možné, i operace dokončovací.

Off-line programování
Off-line programování robotů je realistickou vizualizací pro aplikace řezání a obrábění komplexních 3D dílů a napomáhá ke snížení doby programování při dosahování vysoké přesnosti. Software pro off-line programování také umožňuje vkládání 3D dat ve formátech CAD. Roboty MOTOMAN nabízejí nákladově efektivní alternativu pro aplikace rapid prototype řezání a obrábění.