Nacházíte se tady: Aplikace / Manipulace s materiálem / Přehled
 

Manipulace s materiálem

Manipulace s materiálem je pravděpodobně nejrozsáhlejší oblastí aplikace robotů a zahrnuje celou řadu různých činností včetně přesunu, výběru a přenášení prakticky jakéhokoli druhu produktů.

Manipulace s materiálem

Roboty MOTOMAN dokáží výrobky zbrousit, vyleštit a odstranit okuje

Výhody robotického odstraňování materiálu
Díky flexibilitě, opakovatelnosti a mimořádné přesnosti robotů MOTOMAN lze brousit, finišovat nebo leštit téměř každý materiál a dosáhnout tak jednotnou finální úpravu produktu s vysokou kvalitou. Zacímco robot zlepšuje produktivitu, klíčem zde je kvalita, která je pro manuální činnosti velkou výzvou. Navíc se zde robot dotýká otázky ochrany zdraví a bezpečnosti práce ve vztahu k manuálním činnostem.

Metody řízení procesu s robotem
Dva hlavní v praxi používané přístupy se liší tím, s čím robot manipuluje. Buď drží opracovávanou součástku, nebo nástroj.V případě, že robot manipuluje se součástí lze využít přidanou hodnotu robotu tím, že robot po vykonání operací odloží hotový díl na paltu, dopravník, apod. Díky řídicímu systému DX100 lze zapojit více robotů tak, aby pracovaly synchronně a nejflexibilněji. Jeden robot může manipulovat se součástkou, zatímco druhý robot nese nástroj.